PROJEKTLEDNING, TESTLEDNING OCH KVALITETSSÄKRING

Tjänster

Testledning, kvalitetssäkring och produktutveckling
Du får expertis, effektivitet och leveranssäkerhet inom exempelvis områden som bank, försäkring, telekommunikation, IT-säkerhet, medicinsk teknik, energiteknik och offentlig sektor.
Projektledning
Med Finao får du gedigen erfarenhet av projektledning. Vi har arbetat med utveckling och kvalitetssäkring av system och produkter inom ett flertal branscher, däribland telekommunikation, IT-säkerhet, bank, försäkring, medicinsk teknik, energiteknik och offentlig sektor.
Kurser, seminarier och föreläsningar
• Testledning
• Kvalitetssäkring
• Effektiviseringar
• Coachning för chefer och projektledare
• Projektledning inom exempelvis IT och produktutveckling
Korta och långa uppdrag
Finao arbetar med både korta och långa uppdrag och mot den ersättningsmodell som passar uppdragets karaktär och dig som kund.