PROJEKTLEDNING, TESTLEDNING OCH KVALITETSSÄKRING

Uppdrag

Finao har genomfört uppdrag med mycket gott resultat inom en rad olika branscher, som exempelvis IT, telekommunikation, bank, försäkring, medicinsk teknik, energiteknik och offentlig sektor.
Genomgående för våra uppdrag är högt ställda krav på att projektens leveranser sker i tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Vår kompetens är våra kunders trygghet. Så uppnås de uppsatta effektmålen och företaget kommer vidare i sin utveckling.

Referenser lämnas på begäran.