PROJEKTLEDNING, TESTLEDNING OCH KVALITETSSÄKRING

Vision

Vår vision är att se till att våra kunder kan genomföra sina projekt på ett professionellt sätt med stöd och vägledning från Finao.
Måluppfyllelse med avseende på tid, kostnad och kvalité är huvudfokus samtidigt som projektens effektmål uppnås.